Podnikatel - CASHave - Vytvoření produktů

CASHave

 

Vytvoření produktů

Na portálu cashave.posmansuite.com přejděte přes Nastavení v horním menu do sekce Produkty. Na této stránce vytváříte a editujete zboží nebo služby, které poskytujete.

1. Nový produkt

 

Nové produkty přidáte vyplněním formuláře v horní části stránky.

Povinné údaje:

  • Název - vyplňte název produktu (max. 40 znaků)
  • Typ produktu - zvolte, zda se jedná o zboží nebo služby
  • Kategorie produktu - vyberte ze seznamu, do které z Vámi vytvořených kategorií tento produkt spadá
  • Jednotka - zvolte, v jaké jednotce si účtujete tento produkt (ks, kg, …)
  • Režim daně - vyberte režim daně, který se na tento produkt vztahuje
  • Jednotková cena - zadejte cenu za jednotku podle předepsané varinty (s DPH, bez DPH - způsob zadávání jste si zvolili v základním nastavení), druhá varianta se automaticky dopočítá

Nepovinné údaje:

  • Registrační číslo - interní kód, který používáte pro tento produkt
  • Poznámka - k produktu můžete přidat libovolnou poznámku, např. pro lepší identifikaci zboží
  • Oblíbený - oblíbené produkty se Vám budou v aplikaci zobrazovat na předních místech

Po vyplnění stiskněte na Vytvořit.

2. Přehled

 

Dole na stránce máte přehled všech Vámi vytvořených produktů.

Přehled lze přes tlačítko Exportovat uložit do XLS souboru.

Pro snadnější vyhledávání v kategoriích slouží Filtry. Produkty můžete vyfiltrovat podle názvu, registračního čísla, kategorie a ceny.

3. Editace

 

Vytvořené produkty lze editovat kliknutím na tlačitko edit .

Zobrazí se Vám okno, ve kterém můžete editovat cenu a oblíbenost produktu. Potvrďte stisknutím tlačítka Změnit.

Vytvořené produkty lze odstranit přes tlačitko odstranit .