Podnikatel - EET - Standard

EET

 

Řešení pro zákazníky SONET a UniCredit Bank

1. Úvodní nastavení

 

SONET řešení pro elektronickou evidenci tržeb bylo spuštěno do ostrého provozu 25.11.2016. V tomto návodu se snažíme všem našim klientům rychle a jednoduše vysvětlit, co je třeba nastavit v našich systémech tak, aby EET bezproblémově fungovalo.

2. EET pokladna

 

EET pokladna je nedílnou součástí webové aplikace EET, která je k nalezení na portálu POSMan Suite. EET pokladna svou funkcí muže suplovat roli POS platebního terminálu a slouží tedy zejména pro odesílání transakcí na Finanční správu České republiky přes webové rozhraní.

3. Prohlížecka transakcí

 

K dispozici máte i přehled zaevidovaných transakcí z vašich jednotlivých zařízení.

4. Správa změnových požadavků

 

Změnové požadavky slouží uživateli v rámci EET aplikace k nastavení parametrů, které významným zpusobem ovlivnují registraci transakcí na Finanční správu České republiky. Podívejte se, jak změnit DIČ, DPH status, ID provozovny nebo režim prodeje.

5. Platební terminály

 

Uživatelské příručky obsluhy platebních terminálů pro EET transakce:

6. Externí zdroje

 
  • Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb - etrzby.cz
  • Elektronická evidence tržeb - adiseet.mfcr.cz