Podnikatel - EET - Standard - Změnové požadavky

EET

 

Správa změnových požadavků

1. Úvod

 

Na portálu přejděte přes (Služby -> Aplikace) -> EET v horním menu do sekce Změnové požadavky.

Změnové požadavky slouží uživateli v rámci EET aplikace k nastavení parametrů, které významným způsobem ovlivňují registraci transakcí na Finanční správu České republiky. K prováděným změnám by proto mělo být přistupováno s obezřetností a měly by být schvalovány pouze takové změny, které skutečně odpovídají reálné situaci obchodníka.

Za veškeré provedené změny nese odpovědnost Uživatel/Obchodník, proto prosím věnujte pozornost přečtení informativního textu u změnového požadavku, jenž Vás obeznámí s případnými změnami, které je nutné v souvislosti s výkonem změnového požadavku provést.

Pozn.: Ve většině případů se jedná o nutnost provedení aktualizace parametrů na příslušných platebních terminálech. Změna samotná se při provedení ve webovém prostředí Portálu uskuteční pouze v databázi nastavení, ze které je nutné tyto informace platebnímu terminálu předat. Při aktualizaci parametrů si platební terminál automaticky stáhne nové hodnoty z této databáze a bude moci fungovat s novými hodnotami - např. tisknout účtenky s nově zadaným ID provozovny.

2. Změna DPH statusu

 

Požadavek na změnu DPH statusu slouží uživatelům pro nastavení příznaku, zda vystupují jako plátci či neplátci DPH.

Aplikace automaticky předvyplní současný stav DPH (Aktuálně nastavená hodnota) a nový stav (Nastavit novou hodnotu). Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko Změnit.

3. Změna DIČ

 

Obchodník má možnost změnit své DIČ, a to zejména v případech, kdy bylo DIČ v průběhu jeho podnikání změněno, či bylo obchodníkem špatně zadáno při iniciálním nastavení EET aplikace.

Aplikace předvyplní současné DIČ (Aktuálně nastavená hodnota DIČ) a zobrazí pole pro zadání nové hodnoty DIČ (Nastavit novou hodnotu DIČ). Změnu hodnoty potvrdíte kliknutím na tlačítko Změnit DIČ.

4. Změna DIČ na účtence

 

V tomto nastavení můžete zvolit, zda budete zobrazovat své DIČ na účtence či nikoliv.

Aplikace předvyplní současné nastavení (Aktuálně nastavená hodnota) a zobrazí pole pro zadání nové hodnoty (Nastavit novou hodnotu). Změnu hodnoty potvrdíte kliknutím na tlačítko Změnit.

5. Změna ID provozovny

 

Změnu ID povozovny provádí obchodník zejména v případě, kdy bylo toto ID provozovny při iniciálním nastavování EET aplikace nekorektně zadáno. Může však také dojít ke změně ID provozovny ze strany Finanční správy České republiky, přičemž i v tomto případě je nutné nové ID provozovny zadat do nastavení EET aplikace.

Aplikace zobrazí výběr provozovny, u které chcete ID změnit (Provozovna). Po jejím vybrání aplikace načte současnou hodnotu (Aktuálně nastavená hodnota ID provozovny), načež je uživateli umožněno zadat hodnotu novou (Nastavit novou hodnotu ID provozovny). Hodnoty potvrdíte kliknutím na tlačítko Změnit.

6. Změna režimu prodeje

 

Změna režimu prodeje provádí obměnu zjednodušeného režimu na běžný a naopak. Zjednodušený režim slouží ochodníkům se sjednanou výjimkou z EET pro offline režim, kdy transakce neprobíhají online. Týká se to zejména obchodníků s problematickým připojením k internetu (např. horské chaty apod.)

Aplikace zobrazí výběr provozovny, u které chcete režim prodeje změnit (Provozovna) a výběr zařízení na této provozovně (Zařízení). Po jejich vybrání aplikace načte současnou hodnotu (Aktuálně nastavená hodnota režimu prodeje), načež je uživateli umožněno zadat hodnotu novou (Nastavit novou hodnotu režimu prodeje). Hodnoty potvrdíte kliknutím na tlačítko Změnit.