Podnikatel - EET - Standard - Nastavení - Zařízení

Proces nastavení EET

 

Zařízení

Na portálu přejděte přes (Služby -> Aplikace) -> EET -> Nastavení v horním menu do sekce Zařízení.

1. Aktivace zařízení

 

Z nabídky zvolte Vaši provozovnu, pro kterou máte aktivované EET.

Pod provozovnou uvidíte seznam zařízení, na kterých lze aktivovat EET.

Pozn. pro uživatele CASHave: Pokud si podle uvedených ID nejste jisti, o která zařízení jde, podívejte se do Správy zařízení, kde uvidíte názvy k příslušným EET TID.

Zvolte, zda budete evidovat tržby v běžném nebo zjednodušeném režimu (ve zjednodušeném režimu není třeba stálé internetové připojení, nicméně poplatník je povinen zajistit odeslání údajů o tržbě nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby). Zaškrtněte volbu Aktivovat zařízení. Potom klikněte na Aktivovat.

2. Nastavení menu terminálu

 

Tato část návodu je pouze pro ty, kteří používají platební terminály.

Toto nastavení již není povinné. Doporučujeme ale konfiguraci provést a to z následujících důvodů:

  • menu v terminálu bude přehlednější
  • nebudou Vás v něm obtěžovat položky, které nepoužíváte
  • zrychlíte a zefektivníte práci na terminálu při platbě EET

V pravé části obrazovky se zobrazuje box s názvem Nastavení menu POS terminálu. V něm si vyberte provozovnu a následně v druhém boxu vyberte terminál a nebo terminály, pro které chcete menu definovat. Nastavení menu lze definovat pro jeden terminál a nebo pro všechny terminály na provozovně.

Následně si zvolte, jaké režimy sazeb DPH budete na daném terminálu nebo terminálech používat a přiřaďte jim hodnoty od 1 do 10. Více v příkladech níže.

2.1 Příklady

Příklad 1

Používám jednu sazbu DPH, například "Základní sazbu" ve výši 21%.

V pravé části obrazovky proto vyberu provozovnu, zvolím terminál(y) a v řádku "Základní sazba DPH (21.00%)" přiřadím číslo 1 a kliknu na "Uložit". Do terminálu se stáhne jen tato položka menu pro EET.

Příklad 2

Nejsem plátce DPH.

Jako neplátce DPH sazby daně v menu terminálu vůbec nenastavujete.

Příklad 3

Používám sazby daně 21%, 15% a 10%.

V pravé části obrazovky proto vyberu provozovnu, zvolím terminál(y) a následně si vyberu, v jakém pořadí chci tyto tři položky zobrazovat. V tomto příkladu to bude např. 15%, 21% a 10%. Proto přiřadím:

  • "První snížená sazba DPH (15.00%)" hodnotu 1
  • "Základní sazba DPH (21.00%)" bude mít hodnotu 2
  • "Druhá snížená sazba DPH (10.00%)" bude mít hodnotu 3

Nezapomeňte

Pokud tuto konfiguraci nezvolíte, do terminálu se Vám nahrají všechny režimy sazeb DPH. Dále je nutné dodržet číslování vždy od 1 do 10 s tím, že nelze pořadí vynechat:

  • Konfigurace režimů sazeb s hodnotami 1,2,3,4 je v pořádku
  • Konfigurace režimů sazeb s hodnotami 1,2,4 je špatně a aktualizace se nezdaří. V tomto případě musíte přepsat hodnoty na 1,2,3 tak, aby šly čísla v posloupnosti a nebyla tedy vynechána řada.

2.2 Nahrání aplikace

Pokud jste prošli kompletní konfigurací, určitě budete chtít nahrát vše do terminálu. K tomu stačí provést na terminálu uzávěrku a následně inicializaci, kdy dojde ke stažení aplikace pro platební terminál podporující funkci EET a zároveň se stáhne veškeré nastavení z tohoto webu.

Pro všechny terminály aktivované do 13. hodiny se nastavení přenáší vždy v 17 hodin. Doporučujeme tedy výše uvedený krok provádět po tomto čase. Pokud si nakonfigurujete terminál v 10 hodin, uzávěrku a inicializaci provádějte po 17. hodině. Pokud konfiguraci provedete po 13. hodině, uzávěrku a inicializaci provádějte následující pracovní den po 17. hodině.

3. Seznam zařízení

 

Na stránce je také k dispozici seznam Vašich aktivních zařízení. Pokud máte platební terminály, kliknutím na tlačítko "i" zobrazíte informace o tom, jaké položky menu jsou na daném terminálu zvoleny.