Podnikatel - EET - Standard - Transakce

EET

 

Prohlížečka transakcí

1. Úvod

 

Na portálu přejděte přes (Služby -> Aplikace) -> EET v horním menu do sekce Transakce. V této prohlížečce uvidíte přehled transakcí z vašich jednotlivých zařízení.

2. Filtry

 

Transakce lze pro lepší přehled a vyhledávání filtrovat. Pro tuto možnost rozbalte zadávací políčka kliknutím na tlačítko Filtry.

Filtry obsahují položky:

  • Provozovna – pro výběr z vašich provozoven
  • Účtenka – číslo účtenky
  • Datum od-do – datum prodeje*
  • Částka od-do – částka v Kč*
  • TID – Terminal ID, tedy identifikační kód terminálu, z něhož byla transakce odeslána
  • ID zařízení – opět například při více provozovnách, kdy má každá provozovna přidělené rozličné číslo
  • DIČ – Daňové identifikační číslo
  • MID – Merchant ID, tedy identifikační kód obchodníka
  • ID provozovny – opět například při více provozovnách, kdy má každá provozovna přidělené rozličné číslo

*2 pole slouží k výběru časového rozmezí (od - do).

Pro aplikaci zvolených filtrů stiskněte tlačítko Filtrovat. Pro zrušení filtrů a zobrazení všech transakcí použijte tlačítko Smazat filtr.

3. Tabulka

 

Tabulka s přehledem transakcí zobrazuje pole s TID, ID zařízení, DIČ, MID, ID provozovny, Účtenka, Datum prodeje a Celkem (Kč).

Pod tabulkou máte v pravé části možnost přepínat na další stránky a také přes tlačítko Exportovat XLS provést export tohoto přehledu do XLS souboru.

4. Detail účtenky

 

Kliknutím na tlačítko "i" u transakce (v nejkrajnějším sloupci tabulky s přehledem) otevřete detail účtenky.

V detailu účtenky naleznete mimo jiné i BKP a FIK kód. Tlačítkem vedle možnosti Zpět lze iniciovat tisk účtenky.