Podnikateľ - EET - Standard - Nastavenie

Nastavenie

 

Tento návod je dostupný len v českej alebo anglickej verzii. Ak ho chcete zobraziť, prepnite jazyk stránky.