Banka - POSMan - Service Order

POSMan

 

Person

1. Service Order

 

Na portálu posmansuite.com přejděte přes Služby -> POSMan v horním menu do sekce Service Order.

Aplikace Service Order slouží k vytvoření přístupu pro založeného obchodníka v POSMan do portálu POSMan Suite a k aktivaci vybraných služeb. Službou rozumíme cokoliv, co obchodník odebírá a může být vázána jak na obchodníka, provozovnu, tak i terminál.

1.1 Filtry

K efektivnímu vyhledání a třídění subjektů nám slouží filtry. Zobrazení více polí pro filtrovaní je možné pomocí tlačítka Filtr. Stejným tlačítkem lze dodatečné filtry skrýt.

Filtrovat v přehledu Service Order lze za pomoci následujících položek:

 • Název subjektu
 • IČO
 • Pouze aktivované na portálu
 • Doposud neaktivované na portálu
 • Pouze záznamy s aktivovanou službou
 • Pouze záznamy s doposud neaktivovanou službou

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filtrovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • IČO
 • Název subjektu
 • Info
 • Portál
 • Služby

1.2 Portál

Ve sloupci Portál nalezneme informaci o stavu aktivace subjektu na portálu. Mohou se vyskytovat 3 stavy:

 • Aktivní
 • Deaktivované
 • Doposud neaktivované - tlačítko pro aktivaci

Pro aktivaci portálu u daného subjektu stiskněte tlačítko tlačítko aktivace.

Otevře se dialogové okno, kde vyberete osobu nebo osoby, pro které se má portál aktivovat a potvrdíte stisknutím Ano. Osobě se vytvoří na portálu účet a na uvedenou emailovou adresu se automaticky odešlou přístupové údaje.

V případě přidání nových osob u subjektu, který už má portál aktivní, aktivace portálu probíhá přes dialogové okno otevřené přes tlačítko ve sloupci Info.

1.3 Služby

Služby obchodníkovi můžete aktivovat pouze tehdy, má-li aktivní portál.

Pokud je portál aktivní, je dostupné tlačítko .

Kliknutím na něj zobrazíme nabídku služeb, které můžeme obchodníkovi přiřadit. Pro zahájení procesu aktivace vybereme požadovanou službu a potvrdíme tlačítkem Aktivovat.

Přidání nových osob k aktivní službě probíhá přes dialogové okno otevřené přes tlačítko ve sloupci Info.

1.4 Detail

Kliknutím na ikonku "i" ve sloupci Info vyvoláme dialogové okno s dodatečnými informacemi o daném subjektu. Tyto informace obsahují IČO, název subjektu, v jakém stavu se nachází účet uživatele na portálu POSMan Suite a výpis stavu aktivace jednotlivých služeb.

Pokud byly přidány k subjektu nové osoby, objeví se v tomto okně také možnost aktivovat tyto osoby na portálu a přidat je k aktivním službám subjektu. Jednoduše vyberte osoby z nabídky a potvrďte tlačítkem Přidat.