Podnikatel - eKASA

eKASA

 

Android OS

1. eKASA

 

1.1 O aplikaci

Aplikace „eKASA“ slouží k jednoduché iniciaci bezhotovostních transakcí, tisku stvrzenek hotovostních a bezhotovostních transakcí jakož i archivaci vašich stvrzenek.

1.2 Předpoklady pro použití aplikace

 • Platební POS terminál s podporou ECR a pevnou IP adresou
 • Tablet nebo telefon s Androidem ve verzi 5.1 nebo vyšší
 • Připojení pomocí WiFi do stejné datové sítě jako je připojen platební terminál
 • Nainstalovaná aplikace s názvem „Pokladnica“ od Finanční správy

2. Práca s aplikáciou

 

2.1 První spuštění

 1. Vybrat složku, ze které bude aplikace stvrzenky odesílat pro tisk
  ! Složka musí být totožná se složkou určenou pro aplikaci „Pokladnica“
  ! Aplikace si nastavenou složku zapamatuje i při dalším spuštění
  ! Po první transakci bude v této složce vytvořen "Archív" tištěných stvrzenek
 2. Zadat IP adresu terminálu
  ! Port terminálu bude aplikací automaticky doplněn
 3. Zadat vygenerované ID aplikace na zákaznickém portálu
  ! Bez tohoto kroku nebude možné spravovat vaše stvrzenky na portále
 4. Aplikaci spustíte tlačítkem „SPUSTIŤ“
  ! Android Vás požádá o povolení “Povolenia zobrazovať cez ostatné aplikáce“: povolte
eKasa

2.2 Používání aplikace

Pro správnou funkcionalitu aplikace EKAS je nutné vědět, jak ovládat aplikaci „Pokladnica“, která registruje Vaše platby a vytváří stvrzenky pro tisk.

2.2.1 Postup pro tisk a iniciaci karetní transakce

 1. Spusťte aplikaci eKASA
 2. Použijte tlačítko „SPUSTIŤ“
 3. Na obrazovce vpravo se aktivují dvě níže zobrazené tlačítka. Aplikaci můžete minimalizovat
  eKasa
 4. Po registraci stvrzenky v aplikaci "Pokladnica" uložíte doklad pomocí ikony Tiskárna (v pravém horním rohu aplikace eKASA). Stvrzenka se uloží ve formátu "pdf"
  eKasa
 5. Po uložení stvrzenky lze iniciovat karetní transakci nebo jen vytisknout stvrzenku
 6. Aplikace se spojí s platebním terminálem a zrealizuje požadovanou akci
 7. V případě, že zvolíte karetní transakci, následujte instrukce na obrazovce platebního terminálu
 8. V případě, že zvolíte pouze tisk stvrzenky, platební terminál vytiskne po pár sekundách doklad bez dalších instrukcí
 9. Po úspěšném dokončení vašeho požadavku se v dolní části obrazovky zobrazí zelené informační okno s nápisem „Spracovanie úspešné" eKasa
 10. Všechny stvrzenky jsou archivovány v telefonu i na zákaznickém portálu

2.2.2 Vypnutí aplikace / skrytí tlačítek

Pro zakrytí bočních tlačítek aplikace eKASA a její vypnutí, postupujte následovně:

 1. Otevřete aplikaci eKASA
 2. Stiskněte tlačítko „ZASTAVIŤ“
 3. Tlačítka v pravé části obrazovky zmizí
 4. Aplikaci minimalizujte a tím dojde k jeho vypnutí
eKasa

2.3 Další funkce aplikace

Aplikace eKASA obsahuje kromě primárních funkcí (tisk stvrzenky a karetní transakce) i další podpůrné funkce.

Tyto funkce jsou skryté v bočním menu aplikace, které je dostupné po stisku tlačítka eKasa nacházejícího se v levém horním rohu.

K čemu tyto funkce slouží?

eKasa

3. Upozornění aplikace

 

Upozornění se zobrazují prostřednictvím vyskakovacího informačního okna ve spodní části obrazovky.

eKasa

4. Důležité odkazy

 
eKasa Poštová banka v obchodě Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sonet.mobile.ekasa.pab
E-POS UniCredit Bank v obchodě Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sonet.mobile.ekasa.usk
Pokladnica v obchodě Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.financnasprava.vrp