Příručky - e-Účtenka - grafy

e-Účtenka grafy

 

V rámci aplikace e-Účtenka můžete pomocí grafů zobrazit informace ohledně obratů v jednotlivých období a transakcí.

1. Úvod

 

V rámci aplikace e-Účtenka můžete pomocí grafů zobrazit informace ohledně obratů podle jednotlivých obdobích a transakcí. Aplikace umožňuje předem nastavit období a měnu pro filtrování dat. Aplikace je rozdělená na pět části. Jedná se o části:

  • Celkové
  • Platební karta
  • Typ transakce
  • Stav transakce
  • Rozmezí objemu transakce

2. Celkový pohled

 

Při rozkliknutí záložky „Celkové“ se zobrazí filtry, které lze využít pro zobrazení obratů v konkrétním datu a určené skupiny. Z pohledu skupin je možné zobrazit hodnoty u obchodníka, provozovny a platebního terminálu. U provozovny a platebního terminálu se zobrazí výběrové pole pro specifikaci skupiny. Příkladem může být provozovna, u které je možné specifikovat konkrétní provozovnu.

Po vybrání skupiny a období lze hodnoty vyfiltrovat pomocí tlačítka filtr. Tlačítko vyčistit filtr umožní vrátit původní hodnoty filtru.

Filtrované hodnoty se projeví v grafech viz obrázek. Grafy znázorňují Obrat, počet transakcí a celkový pohled na období. Na konci stránky se nachází drobné shrnutí ve vybraném období.

3. Vybrané pohledy

 

3.1 Platební karta

Záložka zobrazí přehled dle vybrané platební karty. Princip filtrování je stejný, jako u záložky celkové. Rozdíl nastává pouze přidáním nového výběrového pole filtru „Platební karta“. Vyfiltrované hodnoty se zobrazí v grafech. Podíl obratu za období se projeví v koláčovém grafu na konci stránky.

3.2 Typ transakce

Záložka zobrazí statistiky podle zvoleného typu transakce. Pomocí výběrového pole „Typ transakce“ je možné vyfiltrovat hodnoty dle zvolených typů transakcí (prodej, návrat, storno apod.), které se projeví na grafech.

3.3 Stav transakce

Přidané výběrové pole „Stav transakce“ umožní zobrazit přehled o transakcích, které jsou buď schválené online, schválené offline, zamítnuté online, zamítnuté offline, případně jinak zpracované.

3.4 Rozmezí objemu transakcí

Tato záložka zobrazí pomocí výběrového pole „Rozmezí objemu transakce“ rozmezí výše částek u jednotlivých transakcí.