Banka - Reporty - Merchant profile list

Reporty

 

Merchant profile list

1. Úvod

 

Merchant profile list poskytuje podrobný přehled konfigurace profilů. Vyhledávání dat je oproti klasickým filtrům rozšíšeno i o hromadné vyhledávání podle určitých parametrů. Pojďme se podívat na tento report detailněji.

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby) -> Reporty v horním menu do sekce Merchant profile list.

2. Seznam subjektů

 

Subject list obsahuje tabulku s přehledem všech profilů a filtry.

2.1 Filtry

Filtry rozbalíme kliknutím na tlačítko Filtry.

Filtrovat lze za pomocí následujících položek:

 • IČO
 • Subjekt / Pobočka
 • Datum instalace od - do
 • SN
 • PID
 • TID

Vyhledání všech profilů konkrétního subjektu provedeme vyplněním pole IČO.

V poli Subjekt / Pobočka můžeme vyhledávat podle názvu subjektu nebo pobočky. Našeptávač nám zobrazí, zda se jedná o subjekt nebo pobočku.

Můžeme filtrovat i podle data instalace. V poli Datum instalace od - do vybereme hledané časové období.

Filtrování je také umožněno podle SN (sériového čísla), PID (Profile ID) a TID (Terminal ID). Stačí vepsat jejich hodnoty do příslušných polí.

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filtrovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

2.2 Tabulka

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • IČO
 • Název subjektu
 • Název pobočky
 • Město pobočky
 • PSČ
 • SN - Sériové číslo
 • Model
 • Datum instalace
 • PID - Profile ID
 • TID - Terminal ID

Konfiguraci profilu zobrazíme kliknutím na symbol v u zvoleného profilu. Dostaneme tak informaci o tom, jaké jsou na profilu povolené kartové produkty, služby a další nastavení.

Přehled také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.

3. Export seznamu subjektů

 

Přepnutím do druhé záložky Export seznamu subjektů získáme možnost filtrovat zadáním celého seznamu PID, MID nebo IČO a výsledek exportovat do XLS souboru.

Do vybraného pole vložíme seznam příslušných identifikátorů. Vždy půjde psát pouze do jednoho pole. Pole pro PID a TID je omezeno na zadání 100 PID nebo TID. IČO je omezeno na zadání 10 IČO.

Export provedeme pomocí tlačítka Exportovat XLS.