Podnikatel - DOKLAD ONLINE

DOKLAD ONLINE

 

Systém elektronického dokladu pro platícího zákazníka

1. Úvod

 

DOKLAD ONLINE je služba, která umožní vašim zákazníkům tisk daňových i nedaňových dokladů vzdáleně, z pohodlí domova. Tato služba je určena zejména pro zákazníky, kteří pro platbu využívají pouze bezkontaktní platební technologie, u kterých není možné zajistit tisk dokladů bezprostředně po ukončení transakce.

Pro to, aby služba fungovala, je nutné provést několik málo nastavení v našich systémech, které následně tisk dokladů umožní zákazníkovi přes webový portál www.dokladonline.eu.

Po obdržení přístupu do POSMan Suite pokračujte na nastavení DOKLADU ONLINE na vašich provozovnách.

2. Nastavení provozoven

 

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby -> Aplikace) -> DOKLAD ONLINE v horním menu do sekce Provozovny.

Zde vidíte své provozovny, pro které je možné službu DOKLAD ONLINE aktivovat. V přehledu provozoven lze filtrovat vyplněním nabízených filtrů.

Službu aktivujete stisknutím tlačítka ve sloupci Stav služby. Otevře se formulář pro nastavení údajů k dané provozovně.

Je nutné upravit následující pole.

2.1 Alternativní název provozovny

Název provozovny, který bude zobrazen zákazníkovi při vyzvednutí daňového dokladu na webu www.dokladonline.eu

2.2 Název služby

Název služby, který bude zobrazen jako položka na dokladu. Například "Parkovné".

2.3 DPH

Pro plátce DPH výběr výše sazby daně. Neplátci zvolí možnost "Neplátce DPH".

2.4 Logo

Aktuální logo, které se zákazníkům služby DOKLAD ONLINE zobrazí při vyhledávání provozovny na webu www.dokladonline.eu.
Vložte logo ve čtvercovém formátu JPEG nebo PNG ideálně v rozlišení 400x400px, případně obdélníkovém o šířce 400px.

2.5 Jazyk

Toto pole souvisí se zadávaným textem v poli níže. Pro každý z nabízených jazyků (CS, SK, EN) lze doplnit vlastní text, který bude zobrazován uživateli v příslušné jazykové verzi dokladonline.eu.

2.6 Text

Informativní text, který bude zobrazen zákazníkovi při vyzvednutí daňového dokladu. Vložte například popis provozovny.

Text můžete zadat v jazycích uvedených v selectboxu výše. Zadání textu ve výchozím jazyce je povinné.

2.7 Ceník

Ceník, který se zobrazí při vyhledávání provozovny na webu dokladonline.eu a bude zobrazen zákazníkovi při vyzvednutí dokladu a v jeho patičce.

2.8 Přehled terminálů

Výčet POS (TID) na dané provozovně. Zde vyberte, na kterých TID bude služba aktivní. Transakce z těchto terminálů budou zobrazovány v prohlížečce transakcí služby DOKLAD ONLINE a doklady k těmto transakcím bude moci zákazník vyhledávat na webu dokladonline.eu

UPOZORNĚNÍ: Všechna pole jsou povinná. Za celou obsahovou náplň zodpovídá osoba obchodníka odpovědná za správu systému. Není možné, aby texty obsahovaly vulgarismy nebo texty s rasistickým podtextem.

Nastavení potvrdíme klinknutím na tlačítko Uložit.

Po úspěšné aktivaci provozovny máme u provozovny k dispozici čtyři tlačítka.

Prvním zobrazíme detail provozovny s jejími údaji. Druhé tlačítko otevře editaci údajů k provozovně. Třetím deaktivujeme službu DOKLAD ONLINE na provozovně. Kliknutím na čtvrté se zobrazí náhled dokladu.

3. Přehled transakcí

 

V přehledu transakcí vidíte transakce provedené na terminálech, kde máte DOKLAD ONLINE aktivován. Kliknutím na ikonu "i" zobrazíte doklad a můžete jej vytisknout.

V přehledu transakcí lze vyhledávat a filtrovat pomocí nabízených filtrů.