Banka

Banka

 

Zde naleznete přehledný výpis příruček určených pro seznámení se s funkcemi a vlastnostmi našich aplikací.

POSMan Suite

Jak pracovat s portálem POSMan Suite, přes který máte přístup k našim aplikacím.

POSMan

Informační systém na správu obchodníků, provozoven a terminálů. Podívejte se, jak vytvořit subjekty, aktivovat jim služby a další.

Reporty

Příručky určené pro seznámení se s jednotlivými reporty dat z našich systémů.