Banka - Reporty - Servisní zásahy

Reporty

 

Servisní zásahy

1. Úvod

 

Tento report poskytuje přehled servisních zásahů typu instalace, odinstalace a výměna. Pojďme se podívat na to, jak s ním pracovat.

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby) -> Reporty v horním menu do sekce Servisní zásahy.

2. Filtry

 

Filtry rozbalíme kliknutím na tlačítko Filtry.

Filtrovat lze v přehledu instalací a odinstalací za pomocí následujících položek:

 • PID
 • Typ terminálu
 • Model terminálu
 • Filtrovat podle data
 • Období od - do

Vyhledání servisních zásahů pro konrétní PID provedeme jejich vyplněním do pole PID. Můžeme zadat jedno i více PID.

Zvolením typu terminálu v Typ terminálu se nám odemkne možnost filtrovat i podle modelu terminálu.

Můžeme filtrovat i podle data instalace/odinstalace nebo podle data zpracování protokolu. V poli Období od - do vybereme hledané časové období.

U výměny (záložka Výměny POS terminálů) jsou filtry rozšířené o rozdělení na nové a původní (před výměnou) údaje o terminálech.

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filtrovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

3. Instalace

 

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • Terminal ID (TID)
 • PID - Profile ID
 • Sériové číslo (SN)
 • Název subjektu
 • IČO
 • Datum instalace
 • Datum uzavření protokolu
 • Nová instalace

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.

4. Odinstalace

 

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • Terminal ID (TID)
 • PID - Profile ID
 • Sériové číslo (SN)
 • Název subjektu
 • IČO
 • Datum odinstalace
 • Datum uzavření protokolu
 • Nová instalace

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.

5. Výměna

 

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • TID původního terminálu
 • PID původního terminálu
 • SN původního terminálu
 • TID nového terminálu
 • PID nového terminálu
 • SN nového terminálu
 • Název subjektu
 • IČO
 • Datum výměny
 • Datum uzavření protokolu
 • Nová instalace

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.