Příručky - e-Účtenka - aplikace

e-Účtenka

 

Aplikace "e-Účtenka" představuje jednoduchou prohlížečku účtenek, které standardně tiskne POS terminál.

1. Úvod

 

Aplikace "e-Účtenka" představuje jednoduchou prohlížečku účtenek, které standardně tiskne POS terminál. Obchodník má možnost vypnout tisk druhé účtenky, tím šetřit náklady za kotoučky a získat benefity, které v případě papírových účtenek nemá. Mezi tyto benefity patří například:

 • Tisk účtenky přímo z webového rozhraní
 • Rozšířená možnost filtrování dle nejrůznějších parametrů
 • Export všech účtenek do XLS
 • Online náhled na účtenky odkudkoliv

Ovládání webové aplikace je rozděleno do dvou základních částí. Jedná se o části:

 • Transakce pro prohlížení elektronických účtenek/transakcí.
 • Nastavení umožňující spravovat zejména tisk jednotlivých účtenek

2. Transakce e-Účtenek

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v této části aplikace lze prohlížet elektronické účtenky, které jsou odesílány na naše servery okamžitě po provedení platební transakce. Systém je tedy plně online.
Přehled účtenek obsahuje tyto funkcionality:

 • Přehled všech účtenek včetně náhledu detailu účtenky
 • Filtr (pomocí tlačítka zeleného "Filtry")
 • Export do XLS a tisk účtenky
 • Zobrazení součtu plateb
 • Řazení tabulky dle názvu sloupců (sestupně/vzestupně)
 • Volba počtu záznamů na stránku a stránkování

Stránka automaticky načte všechny vystavené účtenky, včetně podrobnějších informací. Detail účtenky je možné zobrazit pomocí tlačítka "i". Pro vyhledání konkrétní účtenky, využíjte filtr.

Popis polí filtru

 • Provozovna  – výběr provozovny pro filtrování dat
 • Typ transakce – například Sale/Prodej, Storno/Storno, Return/Návrat
 • Platební karta  – typ karetního produktu (VISA, Maestro, MasterCard, UnionPay a další)
 • Měna  – měna, v níž byla transakce provedena
 • Datum od-do – může být vyplněno pouze jedno
 • Částka od-do  – může být vyplněno pouze jedno
 • TID  – Terminal ID – jednoznačný identifikátor terminálu
 • MID  – Merchant ID – jednoznačný identifikátor obchodníka/provozovny
 • PID  – Profile ID – jednoznačný identifikátor profilu
 • Číslo účtenky 
 • Autorizační kód  – autorizační kód transakce
 • Variabilní symbol  – je-li na terminálu zadán, aktivace funkce přes banku
 • Specifický symbol – je-li na terminálu zadán, aktivace funkce přes banku

2.1 Souhrn transakcí

Pod přehledem transakcí se nachází další tabulka se souhrnem všech transakcí od doby aktivace e-Účtenky. V této tabulce se nachází součty všech transakcí, rozdělené podle platební karty a měny.

Vedle tlačítka pro export se nachází tlačítko Zobrazit součet plateb. To slouží ke zobrazení celkové sumy podle použitých filtrů v tabulce výše. Například součet částek pouze za dané období nebo pro vybranou měnu.

3. Nastavení e-Účtenek

 

V záložce Nastavení můžete nastavit, pro které terminály si přejete mít službu aktivní a také, zda si přejete tisknout i účtenku pro obchodníka. Jednoduše v příslušném sloupci zaškrtnete požadovanou volbu a potvrdíte kliknutím na ikonku fajfky. Terminály lze obdobně jako v předchozích modulech filtrovat.

Popis polí filtru

 • TID  – Terminal ID – jednoznačný identifikátor terminálu
 • MID  – Merchant ID – jednoznačný identifikátor obchodníka/provozovny
 • Provozovna  – výběr provozovny pro filtrování dat