Banka - POSMan

POSMan

 

Informační systém na správu obchodníků, provozoven a terminálů

1. Business Subject

 

Business Subject, tak říkáme obchodníkům v systému POSMan. Jde o evidenci fyzických či právnických osob.

2. Subsidiary

 

Evidence a editace poboček vedených v systému POSMan.

3. Person

 

Evidence a editace osob vedených v systému POSMan.

4. Service Order

 

Umožňuje aktivaci přístupu do portálu a aktivaci služeb pro subjekty a osoby vedené v systému POSMan.