Banka - POSMan - Business Subject

POSMan

 

Business Subject

1. Create & Update Subject

 

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby -> POSMan) -> Business Subject v horním menu do sekce Create & Update Subject.

1.1 Validace

Prvním krokem při vytváření subjektu je zadání IČO a výběr státu.

Požadované parametry potvrdíte tlačítkem Validovat.

To zkontroluje, zda subjekt v POSManu už existuje. V případě České a Slovenské republiky také to, zda je zadáno platné IČO.

Pokud je společnost řádně zaregistrována v Administrativním registru ekonomických subjektů České republiky (ARES), jsme o tomto faktu informování hlášením „ARES validace OK“ (ARES validace proběhla v pořádku) a je nám zobrazena informace, zda se společnost (ne)nachází v insolvenci („Společnost není v insolvenci“).

Spolu s těmito údaji je z rejstříku automaticky získána adresa subjektu.

Jestliže se požadovaná data nepodaří získat automatickým způsobem z rejstříku ARES, upozorní nás aplikace hlášením „ARES validace selhala“.

V takové situaci je nutné vepsat adresu společnosti manuálně.

1.2 Specifikace subjektu

Před uložením subjektu je třeba doplnit jeho základní údaje.

Vepíšeme do kolonky DIČ subjektu, dále můžeme zadat informaci o datové schránce, URL webových stránek a číslo bankovního účtu.

Posledním krokem je zadání poštovní adresy subjektu. Volbou "Shoduje se s poštovní adresou" zapíše systém adresu uvedenou v rejstříku ARES, v opačném případě je nutné tento údaj doplnit manuálně. Vybereme proto stát, město z číselníku, ulici, k této ulici je obvykle automaticky doplněno poštovní směrovací číslo (PSČ). Nakonec doplníme číslo popisné a orientační.

Subjekt do databáze vložíme stisknutím tlačítka Uložit.

Pozn.: Veškeré údaje je nutné potvrdit vybráním z nabídnutého číselníku, jenž se při postupném vepisování automaticky aktualizuje tak, aby odpovídal současným hodnotám.

Pozn.: Ulice není povinný údaj, protože existují adresy bez ulice, např. obce, kde domy mají pouze čísla.

Po založení subjektu Vás stránka automaticky přesměruje na stránku Subject Detail, ve které naleznete podrobnější informace o subjektu.

1.3 Editace subjektu

Pro aktualizaci dat se používá stejný formulář jako pro vytváření nového subjektu.

Pokud se při vytváření zadané IČ již v databázi nachází, informuje nás o tomto faktu hlášení „Subjekt je již zaveden, veškeré změny přepíšou existující záznam“, přičemž se POSMan automaticky přepne do editačního módu s předvyplněnými údaji z databáze, které může uživatel aktualizovat a uložit kliknutím na tlačítko Uložit.

2. Subject Overview

 

Subject Overview poskytuje přehled všech subjektů založených v databázi POSMan. Zobrazení více polí pro filtrovaní je možné pomocí tlačítka Filtry. Stejným tlačítkem lze dodatečné filtry skrýt.

Filtrovat v přehledu subjektů lze za pomocí následujících položek:

 • Název subjektu
 • IČO
 • DIČ
 • Data box ID
 • Obec
 • PSČ
 • Jenom aktivní

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filtrovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • Název subjektu
 • IČO
 • DIČ
 • Ulice
 • Obec
 • PSČ
 • Data box ID

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.

U každého záznamu lze kliknout na hodnoty v sloupcích IČO a Název subjektu, čímž otevřeme stránku s podrobnými detaily o daném subjektu.