Banka - POSMan - Person

POSMan

 

Person

1. Create & Update Person

 

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby -> POSMan) -> Person v horním menu do sekce Create & Update Person.

Zde vytváříme osoby k existujícímu subjektu nebo jeho pobočce.

1.1 Povinné údaje

Při vytváření osoby obdobně jako u pobočky vybereme subjekt, ke kterému se daná osoba vztahuje. Následně jí Vazbou určíme, zda se osoba váže na celý subjekt nebo konkrétní provozovnu.

Následně doplníme další povinné informace:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Typ osoby - pozice v dané firmě

Nechceme-li zadávat další informace, stiskneme tlačítko Uložit. Po uložení budeme automaticky přesměrováni na stránku Person Detail.

1.2 Nepovinné údaje

K osobám lze evidovat i další (nepovinné) informace:

 • Telefon
 • Mobil
 • Fax
 • Doklady - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu
 • Adresy - trvalá, přechodná, poštovní

Při zaškrtnutí možnosti Přidat se u dokladů zobrazí pole pro zadání čísla dokladu, vydavatele a data platnosti.

Při zaškrtnutí možnosti Přidat adresu se zobrazí stejná pole pro zadání adresy jaká známe z vytváření subjektů nebo poboček.

2. Person Overview

 

Obdobně jako u subjektu a poboček, lze zobrazit i přehled osob. Zobrazení více polí pro filtrovaní je možné pomocí tlačítka Filtry. Stejným tlačítkem lze dodatečné filtry skrýt.

Filtrovat v přehledu osob lze za pomocí následujících položek:

 • Název subjektu
 • IČO
 • Název pobočky
 • E-mailová adresa
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Jenom aktivní

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filtrovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Subjekt
 • IČO
 • Pobočka
 • Portál - aktivován, deaktivován, doposud neaktivován

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Detail zobrazíme detailnější informace k dané osobě.

Kliknutím na ikonu ve sloupci vCard stáhneme VCF soubor s kontaktními údaji osoby.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit přejdeme na editaci dané osoby.

U každého záznamu lze kliknout na hodnotu ve sloupcích Křestní jméno a Příjmení, čímž otevřeme stránku s podrobnými detaily o dané osobě.