Banka - Reporty - Basic POS report

Reporty

 

Basic POS report

1. Úvod

 

Basic POS report nabízí základní přehled o terminálech. Jeho hlavním účelem je především zjištění počtu terminálů na subjekt/pobočku. Navíc umožňuje i rozdělení podle typu komunikace a verze aplikace. Pojďme se podívat, jak se s ním pracuje.

Na portálu posmansuite.com přejděte přes (Služby) -> Reporty v horním menu do sekce Basic POS report.

2. Filtry

 

K zobrazení dat, která nás zajímají použijeme nabízené filtry.

Filtrovat lze za pomocí následujících položek:

 • Business subject
 • Minimální počet POS
 • Maximální počet POS
 • Typ komunikace
 • Verze aplikace

V poli pro Business subject máme předvyplněný Subjekt. Chceme-li vyhledávat podle počtu terminálů na provozovně a ne podle počtu u celého obchodníka, změníme výběr na Provozovna.

V polích Minimální počet POS a Maximální počet POS zadáme hledaný počet terminálů. Chceme-li například vyhledat všechny subjekty, které mají pouze 1 terminál, zadáme číslo 1 do obou kolonek.

Můžeme vyhledat i terminály pouze s určitým typem komunikace. K tomu slouží výběr Typ komunikace.

Nakonec je zde i možnost filtrování podle verze aplikace.

Výběr vyvoláme stisknutím tlačítka Filterovat, naopak tlačítkem Smazat filtr vrátíme tabulku do původního stavu.

3. Tabulka

 

Záznamy odpovídající zadaným filtrům nalezneme v tabulce, přičemž se dozvídáme jejich následující hodnoty:

 • IČO
 • Subjekt - Název subjektu
 • MID - Merchant ID – jednoznačný identifikátor obchodníka/provozovny
 • Pobočka - Název pobočky
 • TID - Terminal ID – jednoznačný identifikátor terminálu
 • PID - Profile ID – jednoznačný identifikátor profilu
 • Model - Model terminálu
 • Typ komunikace
 • Verze aplikace

Pod tabulkou v popisu Zobrazuji X až X z celkem X záznamů nalezneme celkové množství vyfiltrovaných položek.

Vybrané záznamy také můžeme exportovat do excelovského formátu pomocí tlačítka Exportovat XLS.