Podnikatel - eKASA

eKASA

 

Android OS

1. eKASA

 

1.1 O aplikácii

Aplikácia „eKASA“ slúži k jednoduchej iniciácii bezhotovostných transakcií, tlači potvrdeniek hotovostných a bezhotovostných transakcií ako aj archivácii vašich potvrdeniek.

1.2 Predpoklady pre použitie aplikácie

 • Platobný POS terminál s podporou ECR a pevnou IP adresou
 • Tablet alebo telefón s Androidom vo verzii 5.1 alebo vyššou
 • Pripojenie pomocou WiFi do rovnakej dátovej siete ako je pripojený platobný terminál
 • Nainštalovaná aplikácia s názvom „Pokladnica“ od Finančnej správy

2. Práca s aplikáciou

 

2.1 Prvé spustenie

 1. Vybrať priečinok, z ktorého bude aplikácia potvrdenky odesielať pre tlač
  ! Priečinok musí byť totožný s priečinkom určenom pre aplikáciu „Pokladnica“
  ! Aplikácia si nastavenie tohto priečinku zapamätá aj pri ďalšom spustení
  ! Po prvej transakcii bude v tomto priečinku vytvorený „Archív“ tlačených potvrdeniek
 2. Zadať IP adresu terminálu
  ! Port terminálu bude aplikáciou automaticky doplnený
 3. Zadať vygenerované ID aplikácie na zákazníckom portáli
  ! Bez tohto kroku nebude možné spravovať vaše potvrdenky na portále
 4. Aplikáciu spustíte tlačítkom „SPUSTIŤ“
  ! Android vás požiada o povolenie “Povolenia zobrazovať cez ostatné aplikáce“: povoľte
eKasa

2.2 Používanie aplikácie

Pre správnu funkcionalitu aplikácie eKASA je nutné vedieť ovládať aplikáciu „Pokladnica“, ktorá registruje vaše platby a vytvára potvrdenky pre tlač.

2.2.1 Postup pre tlač a iniciáciu kartovej transakcie

 1. Spustite aplikácie eKASA
 2. Použite tlačítko „SPUSTIŤ“
 3. Na obrazovke vpravo se aktivujú dve nižšie zobrazené tlačítka. Aplikáciu môžete minimalizovať
  eKasa
 4. Po registrácii potvrdenky v aplikácii „Pokladnica“ uložíte doklad pomocou ikony Tlačiareň (v pravom hornom rohu aplikácie eKasa). Potvdenka sa uloží vo formáte „pdf“
  eKasa
 5. Po uložení potvrdenky môžete iniciovať kartovú transakciu alebo len vytlačiť potvrdenku
 6. Aplikácia se spojí s platobným terminálom a zrealizuje požadovanú akciu
 7. V prípade, že zvolíte kartovú transakciu, nasledujte inštrukcie na obrazovke platobného terminálu
 8. V prípade, že zvolíte len tlač potvrdenky, platobný terminál vytlačí po pár sekundách doklad bez ďalších inštrukcií
 9. Po úspišnom dokončení vašej požiadavky sa v dolnej časti obrazovky zobrazí zelené informačné okno s nápisom „Spracovanie úspešné" eKasa
 10. Všetky potvrdenky sú archivované vo vašom telefóne ako aj na zákazníckom portáli

2.2.2 Vypnutie aplikácie/skrytie tlačítok

Pre skrytie bočných tlačítok aplikácie eKASA a jej vypnutie, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu eKASA
 2. Stlačte tlačítko „ZASTAVIŤ“
 3. Tlačítka v pravek časti obrazovky zmiznú
 4. Aplikáciu minimalizujte a tým dôjde k jej vypnutiu
eKasa

2.3 Dalšie funkcie aplikácie

Aplikácia eKASA obsahuje okrem primárnych funkcií (tlač potvrdenky a kartová transakcia) aj ďalšie podporné funkcie.

Tieto funkcie sú skryté v bočnom menu aplikacie, ktoré je dostupné po stlačení tlačítka eKasa nachádzajúceho sa v ľavom hornom rohu.

Na čo tieto funkcie slúžia?

eKasa

3. Upozornenia aplikácie

 

Upozornenia sa zobrazujú prostredníctvom vyskakovacieho informačného okna v spodnej časti obrazovky.

eKasa

4. Dôležité odkazy

 
eKasa Poštová banka v obchode Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sonet.mobile.ekasa.pab
E-POS UniCredit Bank v obchode Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sonet.mobile.ekasa.usk
Pokladnica v obchode Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.financnasprava.vrp