Banka - POSMan - Person

POSMan

 

Person

1. Create & Update Person

 

Na portáli posmansuite.com prejdite cez (Služby -> POSMan) -> Person v hornom menu do sekcie Create & Update Person.

Tu vytvárame osoby k existujúcemu subjektu alebo jeho pobočke.

1.1 Povinné údaje

Pri vytváraní osoby obdobne ako u pobočky vyberieme subjekt, ku ktorému sa daná osoba vzťahuje. Následne jej Väzbou určíme, či sa osoba viaže na celý subjekt alebo konkrétne pôsobisko.

Následne doplníme ďalšie povinné informácie:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Typ osoby - pozícia v danej firme

Ak nechceme zadávať ďalšie informácie, stlačíme tlačidlo Uložit. Po uložení budeme automaticky presmerovaní na stránku Person Detail.

1.2 Nepovinné údaje

K osobám možno evidovať aj ďalšie (nepovinné) informácie:

 • Telefón
 • Mobil
 • Fax
 • Doklady - občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt
 • Adresy - trvalá, prechodná, poštová

Pri zaškrtnutí možnosti Pridať sa pri dokladoch zobrazí pole pre zadanie čísla dokladu, vydavateľa a dátumu platnosti.

Pri zaškrtnutí možnosti Pridať adresu sa zobrazia rovnaké polia pre zadanie adresy aké poznáme z vytvárania subjektov alebo pobočiek.

2. Person Overview

 

Obdobne ako u subjektu a pobočiek, je možné zobraziť aj prehľad osôb. Zobrazenie viacerých polí pre filtrovanie je možné pomocou tlačidla Filtry. Rovnakým tlačidlom je možné dodatočné filtre skryť.

Filtrovať v prehľade osôb možno pomocou nasledujúcich položiek:

 • Názov subjektu
 • IČO
 • Názov pobočky
 • E-mailová adresa
 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • Len aktívne

Výber vyvoláme stlačením tlačidla Filtrovat, naopak tlačidlom Smazat filtr vrátime tabuľku do pôvodného stavu.

Záznamy zodpovedajúce zadaným filtrom nájdeme v tabuľke, pričom sa dozvedáme ich nasledujúce hodnoty:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Subjekt
 • IČO
 • Pobočka
 • Portál - aktivovaný, deaktivovaný, doteraz neaktivovaný

Vybrané záznamy tiež môžeme exportovať do excelovského formátu pomocou tlačidla Exportovat XLS.

Kliknutím na ikonu v stĺpci Detail zobrazíme detailnejšie informácie k danej osobe.

Kliknutím na ikonu v stĺpci vCard stiahneme VCF súbor s kontaktnými údajmi osoby.

Kliknutím na ikonu v stĺpci Upravit prejdeme na editáciu danej osoby.

Pri každom zázname možno kliknúť na hodnotu v stĺpcoch Krstné meno a Priezvisko, čím otvoríme stránku s podrobnými detailmi o danej osobe.