Příručky - e-Účtenka - grafy

e-Účtenka grafy

 

V rámci aplikácie e-Účtenka môžete pomocou grafov zobraziť informácie ohľadom obratov v jednotlivých období a transakcií.

1. Úvod

 

V rámci aplikácie e-Účtenka môžete pomocou grafov zobraziť informácie ohľadom obratov v jednotlivých období a transakcií. Aplikácia umožňuje vopred nastaviť obdobie a menu pre filtrovanie dát. Aplikácia je rozdelená na päť častí. Ide o časti:

  • Celkové
  • Platobná karta
  • Typ transakcie
  • Stav transakcie
  • Rozmedzie objemu transakcie

2. Celkový pohľad

 

Pri rozkliknutí záložky „Celkové“ sa zobrazí ako filtre, ktoré možno využiť pre zobrazenie obratov v konkrétnom dátume a určené skupiny. Z pohľadu skupín je možné zobraziť hodnoty u obchodníka, prevádzkarne a platobného terminálu. U prevádzkarne a platobného terminálu sa zobrazí výberové pole pre špecifikáciu skupiny. Príkladom môže byť napríklad prevádzkareň, ktorá je možné špecifikovať konkrétny pôsobisko.

Po vybraní skupiny a obdobie možno hodnoty vyfiltrovať pomocou tlačidla filter. Vyčistiť filter umožní vrátiť pôvodné hodnoty filtra.

Filtrovanej hodnoty sa prejaví v grafoch viď obrázok. Grafy znázorňujú Obrat, počet transakcií a celkový pohľad na obdobie. Na konci stránky sa nachádza drobné zhrnutie vo vybranom období.

3. Vybrané pohľady

 

3.1 Platobná karta

Záložka zobrazí prehľad podľa vybranej platobnej karty. Princíp filtrovania je rovnaký, ako u záložky celkovej. Rozdiel nastáva iba pridaním nového výberového pole filtra " Platobná karta ". Vyfiltrované hodnoty sa zobrazia v grafoch. Podiel obratu za obdobie sa prejaví v koláčový graf na konci stránky.

3.2 Typ transakcie

Záložka zobrazí prehľad podľa zvoleného typu transakcie. Pomocou výberového pole "Typ transakcie" je možné vyfiltrovať hodnotu podľa zvolených typov transakcií (predaj, návrat, storno a pod.), ktoré sa prejavia na grafoch.

3.3 Stav transakcie

Pridanej výberové polia "Stav transakcie" umožní zobraziť prehľad o transakciách, ktoré sú buď schválené online, schválené offline, zamietnuté online, zamietnuté offline, prípadne inak spracované.

3.4 Rozmedzie objemu transakcií

Táto záložka zobrazuje pomocou výberového poľa "Rozmedzie objemu transakcie" rozmedzí výšky súm pri jednotlivých transakcií.