Banka - Reporty - Basic POS report

Reporty

 

Basic POS report

1. Úvod

 

Basic POS report ponúka základný prehľad o termináloch. Jeho hlavným účelom je predovšetkým zistenie počtu terminálov na subjekt/pobočku. Naviac umožňuje aj rozdelenie podľa typu komunikácie a verzie aplikácie. Poďme sa pozrieť, ako sa s ním pracuje.

Na portáli posmansuite.com prejdite cez (Služby) -> Reporty v hornom menu do sekcie Basic POS report.

2. Filtre

 

K zobrazeniu dát, ktorá nás zaujímajú použijeme ponúkané filtre.

Filtrovať možno pomocou nasledujúcich položiek:

 • Business subject
 • Minimálny počet POS
 • Maximálny počet POS
 • Typ komunikácie
 • Verzia aplikácie

V poli pre Business subject máme predvyplnený Subjekt. Ak chceme vyhľadávať podľa počtu terminálov na prevádzkárni a nie podľa počtu u celého obchodníka, zmeníme výber na Pobočka.

V poliach Minimálny počet POS a Maximálny počet POS zadáme hľadaný počet terminálov. Ak chceme napríklad vyhľadať všetky subjekty, ktoré majú iba 1 terminál, zadáme číslo 1 do obidvoch kolóniek.

Môžeme vyhľadať aj terminály iba s určitým typom komunikácie. K tomu slúži výber Typ komunikácie.

Nakoniec je tu aj možnosť filtrovania podľa verzie aplikácie.

Výber vyvoláme stlačením tlačidla Filtrovať, naopak tlačidlom Zmazať filter vrátime tabuľku do pôvodného stavu.

3. Tabuľka

 

Záznamy zodpovedajúce zadaným filtrom nájdeme v tabuľke, pričom sa dozvedáme ich nasledujúce hodnoty:

 • IČO
 • Subjekt - Názov subjektu
 • MID - Merchant ID – jednoznačný identifikátor obchodníka/prevádzkárne
 • Pobočka - Názov pobočky
 • TID - Terminal ID – jednoznačný identifikátor terminálu
 • PID - Profile ID – jednoznačný identifikátor profilu
 • Model - Model terminálu
 • Typ komunikácie
 • Verzia aplikácie

Pod tabuľkou v popise Zobrazujem X až X z celkom X záznamov nájdeme celkové množstvo vyfiltrovaných položiek.

Vybrané záznamy tiež môžeme exportovať do excelovského formátu pomocou tlačidla Exportovať XLS.