Banka - Reporty - Merchant profile list

Reporty

 

Merchant profile list

1. Úvod

 

Merchant profile list ponúka podrobný prehľad konfigurácie profilov. Vyhľadávanie dát je oproti klasickým filtrom rozšíšeno aj o hromadné vyhľadávanie podľa určitých parametrov. Poďme sa pozrieť na tento report detailnejšie.

Na portáli posmansuite.com prejdite cez (Služby) -> Reporty v hornom menu do sekcie Merchant profile list.

2. Zoznam subjektov

 

Subject list obsahuje tabuľku s prehľadom všetkých profilov a filtre.

2.1 Filtre

Filtre rozbalíme kliknutím na tlačidlo Filtre.

Filtrovať možno pomocou nasledujúcich položiek:

 • IČO
 • Subjekt / Pobočka
 • Dátum inštalácie od - do
 • SN
 • PID
 • TID

Vyhľadanie všetkých profilov konkrétny subjekt vykonáme vyplnením poľa IČO.

V poli Subjekt / Pobočka môžeme vyhľadávať podľa názvu subjektu alebo pobočky. Pri výberu máme zobrazené, či ide o subjekt alebo pobočku.

Môžeme filtrovať aj podľa dátumu inštalácie. V poli Dátum inštalácie od - do vyberieme hľadané časové obdobie.

Filtrovanie je tiež umožnené podľa SN (sériového čísla), PID (Profile ID) a TID (Terminal ID). Stačí vpísať ich hodnoty do príslušných polí.

Výber vyvoláme stlačením tlačidla Filtrovať, naopak tlačidlom Zmazať filter vrátime tabuľku do pôvodného stavu.

2.2 Tabuľka

Záznamy zodpovedajúce zadaným filtrom nájdeme v tabuľke, pričom sa dozvedáme ich nasledujúce hodnoty:

 • IČO
 • Názov subjektu
 • Názov pobočky
 • Mesto pobočky
 • PSČ
 • SN - Sériové číslo
 • Model
 • Dátum inštalácie
 • PID - Profile ID
 • TID - Terminal ID

Konfiguráciu profilu zobrazíme kliknutím na symbol v u vybraného profilu. Dostaneme tak informáciu o tom, aké sú na profile povolené kartové produkty, služby a ďalšie nastavenia.

Vybrané záznamy tiež môžeme exportovať do excelovského formátu pomocou tlačidla Exportovať XLS.

3. Export zoznamu subjektov

 

Prepnutím do druhej záložky Export zoznamu subjektov získame možnosť filtrovať zadaním celého zoznamu PID, MID alebo IČO a výsledok exportovať do XLS súboru.

Do vybraného poľa vložíme zoznam príslušných identifikátorov. Vždy pôjde písať iba do jedného poľa. Pole pre PID a TID je obmedzené na zadanie 100 PID alebo TID. IČO je obmedzené na zadanie 10 IČO.

Export vykonáme pomocou tlačidla Exportovať XLS.