Banka - POSMan

POSMan

 

Informačný systém na riadenie obchodníkov, prevádzok a terminálov

1. Business Subject

 

Business Subject, tak hovoríme obchodníkom v systéme POSMan. Ide o evidenciu fyzických alebo právnických osôb.

2. Subsidiary

 

Evidencia a editácia pobočiek vedených v systéme POSMan.

3. Person

 

Evidencia a editácia osôb vedených v systéme POSMan.

4. Service Order

 

Umožňuje aktiváciu prístupu do portálu a aktiváciu služieb pre subjekty a osoby vedené v systéme POSMan.