Příručky - e-Účtenka - aplikace

e-Účtenka

 

Aplikácia "e-Účtenka" predstavuje jednoduchú Prehliadačka účteniek, ktoré štandardne tlačí POS terminál.

1. Úvod

 

Aplikácia " e-Účtenka " predstavuje jednoduchú Prehliadačka účteniek, ktoré štandardne tlačí POS terminál. Obchodník má možnosť vypnúť tlač druhej účtenky, tým šetriť náklady za kotúčiky a získať benefity, ktoré v prípade papierových účteniek nemá. Medzi tieto benefity patrí napríklad:

 • Tlač účtenky priamo z webového rozhrania
 • Rozšírená možnosť filtrovania podľa najrôznejších parametrov
 • Export všetkých účteniek do XLS
 • Online náhľad na účtenky odkiaľkoľvek

Ovládanie webovej aplikácie je rozdelené do dvoch základných častí. Ide o časti:

 • Transakcie pre prehliadanie elektronických účteniek / transakcií.
 • Nastavenie umožňujúci spravovať najmä tlač jednotlivých účteniek

2. Transakcie e-Účteniek

 

Ako už bolo spomenuté v úvode, v tejto časti aplikácie možno prezerať elektronické účtenky, ktoré sú odosielané na naše servery okamžite po vykonaní platobnej transakcie. Systém je teda plne online.
Prehľad účteniek obsahuje tieto funkcionality:

 • Prehľad všetkých účteniek vrátane náhľadu detailu účtenky
 • Filter (pomocou tlačidla zeleného "Filter")
 • Export do XLS a tlač účtenky
 • Zobrazenie súčtu platieb
 • Radenie tabuľky podľa názvu stĺpcov (zostupne / vzostupne)
 • Voľba počtu záznamov na stránku a stránkovanie

Stránka automaticky načíta všetky vystavené účtenky, vrátane podrobnejších informácií. Detail účtenky je možné zobraziť pomocou tlačidla "i". Pre vyhľadanie konkrétnej účtenky, využíjte filter.

Popis polí filtra

 • Prevádzkareň  - výber prevádzkarne pre filtrovanie dát
 • Typ transakcie - napríklad Sale / Predaj, Zrušiť / Zrušiť, Return / Návrat ...)
 • Platobná karta  - typ kartového produktu (VISA, Maestro, MasterCard, UnionPay a ďalšie)
 • Mena  - mena, v ktorej bola transakcia vykonaná
 • Dátum od-do - môže byť vyplnené iba jedno
 • Čiastka od-do  - môže byť vyplnené iba jedno
 • TID  – Terminal ID - jednoznačný identifikátor terminálu
 • MID  – Merchant ID – jednoznačný identifikátor obchodníka / prevádzkárne
 • PID  – Profile ID – jednoznačný identifikátor profilu
 • Číslo účtenky 
 • Autorizačný kód  – autorizačný kód transakcie
 • Variabilný symbol  – ak je na termináli zadaný, aktivácia funkcie cez banku
 • Specifický symbol – ak je na termináli zadaný, aktivácia funkcie cez banku

2.1 Súhrn transakcií

Pod prehľadom transakcií sa nachádza ďalšia tabuľka so súhrnom všetkých transakcií od doby aktivácie e-Účtenky. V tejto tabuľke sa nachádzajú súčty všetkých transakcií, rozdelené podľa platobnej karty a meny.

Vedľa tlačidla pre export sa nachádza tlačidlo Zobraziť súčet platieb. To slúži na zobrazenie celkovej sumy podľa použitých filtrov v tabuľke vyššie. Napríklad súčet súm iba za dané obdobie alebo pre vybranú menu.

3. Nastavenie e-účteniek

 

V záložke Nastavenie môžete nastaviť, pre ktoré terminály si prajete mať službu aktívne a tiež, či si prajete tlačiť aj účtenku pre obchodníka. Jednoducho v príslušnom stĺpci zaškrtnete požadovanú voľbu a potvrdíte kliknutím na ikonku fajky. Terminály možno obdobne ako v predchádzajúcich moduloch filtrovať.

Popis polí filtra

 • TID  – Terminal ID – jednoznačný identifikátor terminálu
 • MID  – Merchant ID – jednoznačný identifikátor obchodníka / prevádzkárne
 • Prevádzkareň  – výber prevádzkarne pre filtrovanie dát