Podnikatel - DOKLAD ONLINE

DOKLAD ONLINE

 

Systém elektronického dokladu pre platiaceho zákazníka

1. Úvod

 

DOKLAD ONLINE je služba, ktorá umožní vašim zákazníkom tlač daňových aj nedaňových dokladov vzdialene, z pohodlia domova. Táto služba je určená najmä pre zákazníkov, ktorí pre platbu využívajú iba bezkontaktné platobné technológie, u ktorých nie je možné zaistiť tlač dokladov bezprostredne po ukončení transakcie.

Pre to, aby služba fungovala, je nutné vykonať niekoľko málo nastavení v našich systémoch, ktoré následne tlač dokladov umožnia zákazníkovi cez webový portál www.dokladonline.eu.

Po obdržaní prístupu do POSMan Suite pokračujte na nastavenie DOKLADU ONLINE na vašich prevádzkach.

2. Aktivácia e-Položky

 

e-Položka je rozšírená verzia služby DOKLADU ONLINE. S aktívnou e-Položkou nie je na doklade iba jedna položka s celkovou čiastkou, ale je umožnené na jednom doklade mať viac položiek.

Vyberte z menu Služby -> e-Položka.

Pri prvom prihlásení obchodník nastavuje či je alebo nie je platcom DPH. Pozor zmenu z platca na neplatcu a naopak je možné spraviť len cez podporu SONET.

U plátcu sa automaticky zobrazí a predvyplní pole Zadajte Vaše DIČ. Nastavenie sa potvrdí kliknutím na tlačítko uložiť.

3. Nastavenie prevádzok

 

Na portáli posmansuite.com prejdite cez (Služby -> Aplikácie) -> DOKLAD ONLINE v hornom menu do sekcie Prevádzky.

Tu vidíte svoje prevádzky, pre ktoré je možné službu DOKLAD ONLINE aktivovať. V prehľade prevádzok je možné filtrovať vyplnením ponúkaných filtrov.

Službu aktivujete stlačením tlačidla v stĺpci Stav služby. Otvorí sa formulár pre nastavenie údajov k danej prevádzke.

Je nutné upraviť nasledujúce polia.

3.1 Alternatívny názov prevádzky

Názov prevádzky, ktorý bude zobrazený zákazníkovi pri vyzdvihnutí daňového dokladu na webe www.dokladonline.eu

3.2 Názov služby*

Názov služby, ktorý bude zobrazený ako položka na doklade. Napríklad "Parkovné".

*Nenastavuje sa, pokiaľ je aktívna služba e-Položky.

3.3 DPH*

Pre platcu DPH výber výše sadzby dane. Neplatca zvolí možnosť "Neplatca DPH".

*Nenastavuje sa, pokiaľ je aktívna služba e-Položky.

3.4 Logo

Aktuálne logo, ktoré sa zákazníkom služby DOKLAD ONLINE zobrazí pri vyhľadávaní prevádzkarne na webe www.dokladonline.eu.
Vložte logo v štvorcovom formáte JPEG alebo PNG ideálne v rozlíšení 400x400px, prípadne obdĺžnikovom o šírke 400px.

3.5 Jazyk

Toto pole súvisí so zadávaným textom v poli nižšie. Pre každý z ponúkaných jazykov (CS, SK, EN) možno doplniť vlastný text, ktorý bude zobrazovaný užívateľovi v príslušnej jazykovej verzii dokladonline.eu.

3.6 Text

Informatívny text, ktorý bude zobrazený zákazníkovi pri vyzdvihnutí daňového dokladu. Vložte napríklad popis prevádzky.

Text môžete zadať v jazykoch uvedených v selectboxe vyššie. Zadávanie textu v predvolenom jazyku je povinné.

3.7 Cenník

Cenník, ktorý sa zobrazí pri vyhľadávaní prevádzkarne na webe dokladonline.eu a bude zobrazený zákazníkovi pri vyzdvihnutí dokladu a v jeho pätičke.

3.8 Prehľad terminálov

Zoznam POS (TID) na danej prevádzke. Tu vyberte, na ktorých TID bude služba aktívna. Transakcie z týchto terminálov budú zobrazované v prehliadači transakcií služby DOKLAD ONLINE a doklady k týmto transakciám bude môcť zákazník vyhľadávať na webe dokladonline.eu.

UPOZORNENIE: Všetky polia sú povinné. Za celú obsahovú náplň zodpovedá osoba obchodníka zodpovedná za správu systému. Nie je možné, aby texty obsahovali vulgarizmy alebo texty s rasistickým podtextom.

Nastavenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Po úspešnej aktivácii prevádzky máme v podniku k dispozícii štyri tlačidlá.

Prvým zobrazíme detail prevádzky s jej údajmi. Druhé tlačidlo otvorí editáciu údajov k prevádzke. Tretím deaktivujeme službu DOKLAD ONLINE na prevádzke. Kliknutím na štvrté sa zobrazí náhľad dokladu.

4. Prehľad transakcií

 

V prehľade transakcií vidíte transakcie uskutočnené na termináloch, kde máte DOKLAD ONLINE aktivovaný. Kliknutím na ikonu "i" zobrazíte doklad a môžete ho vytlačiť.

V prehľade transakcií možno vyhľadávať a filtrovať pomocou ponúkaných filtrov.