Podnikatel - DOKLAD ONLINE

DOKLAD ONLINE

 

Systém elektronického dokladu pre platiaceho zákazníka

1. Úvod

 

DOKLAD ONLINE je služba, ktorá umožní vašim zákazníkom tlač daňových aj nedaňových dokladov vzdialene, z pohodlia domova. Táto služba je určená najmä pre zákazníkov, ktorí pre platbu využívajú iba bezkontaktné platobné technológie, u ktorých nie je možné zaistiť tlač dokladov bezprostredne po ukončení transakcie.

Pre to, aby služba fungovala, je nutné vykonať niekoľko málo nastavení v našich systémoch, ktoré následne tlač dokladov umožnia zákazníkovi cez webový portál www.dokladonline.eu.

Po obdržaní prístupu do POSMan Suite pokračujte na nastavenie DOKLADU ONLINE na vašich prevádzkach.

2. Nastavenie prevádzok

 

Na portáli posmansuite.com prejdite cez (Služby -> Aplikácie) -> DOKLAD ONLINE v hornom menu do sekcie Prevádzky.

Tu vidíte svoje prevádzky, pre ktoré je možné službu DOKLAD ONLINE aktivovať. V prehľade prevádzok je možné filtrovať vyplnením ponúkaných filtrov.

Službu aktivujete stlačením tlačidla v stĺpci Stav služby. Otvorí sa formulár pre nastavenie údajov k danej prevádzke.

Je nutné upraviť nasledujúce polia.

2.1 Alternatívny názov prevádzky

Názov prevádzky, ktorý bude zobrazený zákazníkovi pri vyzdvihnutí daňového dokladu na webe www.dokladonline.eu

2.2 Názov služby

Názov služby, ktorý bude zobrazený ako položka na doklade. Napríklad "Parkovné".

2.3 DPH

Pre platcu DPH výber výše sadzby dane. Neplatca zvolí možnosť "Neplatca DPH".

2.4 Logo

Aktuálne logo, ktoré sa zákazníkom služby DOKLAD ONLINE zobrazí pri vyhľadávaní prevádzkarne na webe www.dokladonline.eu.
Vložte logo v štvorcovom formáte JPEG alebo PNG ideálne v rozlíšení 400x400px, prípadne obdĺžnikovom o šírke 400px.

2.5 Jazyk

Toto pole súvisí so zadávaným textom v poli nižšie. Pre každý z ponúkaných jazykov (CS, SK, EN) možno doplniť vlastný text, ktorý bude zobrazovaný užívateľovi v príslušnej jazykovej verzii dokladonline.eu.

2.6 Text

Informatívny text, ktorý bude zobrazený zákazníkovi pri vyzdvihnutí daňového dokladu. Vložte napríklad popis prevádzky.

Text môžete zadať v jazykoch uvedených v selectboxe vyššie. Zadávanie textu v predvolenom jazyku je povinné.

2.7 Cenník

Cenník, ktorý sa zobrazí pri vyhľadávaní prevádzkarne na webe dokladonline.eu a bude zobrazený zákazníkovi pri vyzdvihnutí dokladu a v jeho pätičke.

2.8 Prehľad terminálov

Zoznam POS (TID) na danej prevádzke. Tu vyberte, na ktorých TID bude služba aktívna. Transakcie z týchto terminálov budú zobrazované v prehliadači transakcií služby DOKLAD ONLINE a doklady k týmto transakciám bude môcť zákazník vyhľadávať na webe dokladonline.eu.

UPOZORNENIE: Všetky polia sú povinné. Za celú obsahovú náplň zodpovedá osoba obchodníka zodpovedná za správu systému. Nie je možné, aby texty obsahovali vulgarizmy alebo texty s rasistickým podtextom.

Nastavenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Po úspešnej aktivácii prevádzky máme v podniku k dispozícii štyri tlačidlá.

Prvým zobrazíme detail prevádzky s jej údajmi. Druhé tlačidlo otvorí editáciu údajov k prevádzke. Tretím deaktivujeme službu DOKLAD ONLINE na prevádzke. Kliknutím na štvrté sa zobrazí náhľad dokladu.

3. Prehľad transakcií

 

V prehľade transakcií vidíte transakcie uskutočnené na termináloch, kde máte DOKLAD ONLINE aktivovaný. Kliknutím na ikonu "i" zobrazíte doklad a môžete ho vytlačiť.

V prehľade transakcií možno vyhľadávať a filtrovať pomocou ponúkaných filtrov.