Banka - Reporty - Zoznam terminálov

Reporty

 

Zoznam terminálov

1. Úvod

 

Na portáli posmansuite.com prejdite cez (Služby) -> Reporty v hornom menu do sekcie Zoznam terminálov.

Tento report umožňuje vyhľadávanie terminálov podľa subjektu alebo pobočky. Poďme sa pozrieť na to, ako s ním pracovať.

2. Vyhľadávanie

 

Vyhľadať terminály obchodníka môžeme zadaním jeho IČO. Ak sa IČO nachádza v databáze, automaticky sa predvyplní názov subjektu v poli Subjekt/Pobočka a zobrazí sa výsledky.

Ďalším spôsobom vyhľadanie terminálov je zadanie mena subjektu alebo pobočky do poľa Subjekt/Pobočka.V automatickom nšepkávači uvidíme, či vyberáme subjekt alebo pobočku.

Zobrazenie výsledkov môžeme ovplyvniť zaškrtnutím Zobraziť iba aktívne terminály. To znamená, že sa nám zobrazí iba aktívne terminály v POSManu. V opačnom prípade sa nám zobrazí aj neaktívne, ale môžeme ich od seba rozoznať v poslednom stĺpci tabuľky.

3. Prehľad

 

Vyhľadané záznamy nájdeme v tabuľke, pričom sa dozvedáme ich nasledujúce hodnoty:

  • Sériové číslo
  • Model - Model terminálu
  • PID - Profile ID
  • TID - Terminal ID
  • MID - Merchant ID
  • Názov subjektu/pobočky
  • Ulica
  • Mesto
  • PSČ
  • Stav - Stav terminálu

Zoznam terminálov tiež môžeme exportovať do excelovského formátu pomocou tlačidla Exportovať XLS.