Banka - POSMan - Service Order

POSMan

 

Person

1. Service Order

 

Na portáli posmansuite.com prejdite cez Služby -> POSMan v hornom menu do sekcie Service Order.

Aplikácia Service Order slúži na vytvorenie prístupu pre založeného obchodníka v POSMan do portálu POSMan Suite a na aktiváciu vybraných služieb. Službou rozumieme čokoľvek, čo obchodník odoberá a môže byť viazaná ako na obchodníka, prevádzkareň, tak aj terminál.

1.1 Filtre

K efektívnemu vyhľadaniu a triedeniu subjektov nám slúžia filtre. Zobrazenie viacerých polí pre filtrovanie je možné pomocou tlačidla Filtr. Rovnakým tlačidlom možné dodatočné filtre skryť.

Filtrovať v prehľade Service Order možno pomocou nasledujúcich položiek:

 • Názov subjektu
 • IČO
 • Iba aktivované na portáli
 • Doteraz neaktivované na portáli
 • Iba záznamy s aktivovanou službou
 • Iba záznamy s doteraz neaktivovanou službou

Výber vyvoláme stlačením tlačidla Filtrovat, naopak tlačidlom Smazat filtr vrátime tabuľku do pôvodného stavu.

Záznamy zodpovedajúce zadaným filtrom nájdeme v tabuľke, pričom sa dozvedáme ich nasledujúce hodnoty:

 • IČO
 • Názov subjektu
 • Info
 • Portál
 • Služby

1.2 Portál

V stĺpci Portál nájdeme informáciu o stave aktivácie subjektu na portáli. Môžu sa vyskytovať 3 stavy:

 • Aktívny
 • Deaktivovaný
 • Doteraz neaktivovaný - tlačidlo pre aktiváciu

Pre aktiváciu portálu u daného subjektu stlačte tlačidlo tlačítko aktivace.

Otvorí sa dialógové okno, kde vyberiete osobu alebo osoby, pre ktoré sa má portál aktivovať a potvrdíte stlačením Áno . Osobe sa vytvorí na portáli účet a na uvedenú emailovú adresu sa automaticky odošlú prístupové údaje.

V prípade pridania nových osôb k subjektu, ktorý už má portál aktívny, aktivácia portálu prebieha cez dialógové okno otvorené cez tlačidlo v stĺpci Info.

1.3 Služby

Služby obchodníkovi môžete aktivovať iba vtedy, ak má aktívny portál.

Keď je portál aktívny, je dostupné tlačidlo .

Kliknutím na neho zobrazíme ponuku služieb, ktoré môžeme obchodníkovi priradiť. Pre začatie procesu aktivácie vyberieme požadovanú službu a potvrdíme tlačidlom Aktivovat.

Pridanie nových osôb k aktívnej službe prebieha cez dialógové okno otvorené cez tlačidlo v stĺpci Info.

1.4 Detail

Kliknutím na ikonku "i" v stĺpci Info vyvoláme dialógové okno s dodatočnými informáciami o danom subjekte. Tieto informácie obsahujú IČO, názov subjektu, v akom stave sa nachádza účet používateľa na portáli POSMan Suite a výpis stavu aktivácie jednotlivých služieb.

Ak boli pridané k subjektu nové osoby, objaví sa v tomto okne tiež možnosť aktivovať tieto osoby na portáli a pridať ich k aktívnym službám subjektu. Jednoducho vyberte osoby z ponuky a potvrďte tlačidlom Přidat.