Podnikateľ - Variabilný Symbol

Variabilný Symbol

 

Tento návod je dostupný len v českej verzii. Ak ho chcete zobraziť, prepnite stránku do češtiny.